Aгенция за регионално развитие проведе серия от обучения за младежи по различни компетенции

Серия от обучения за младежи по различни компетенции проведе Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия /АРР БЦ ПМСП/. Обучителните семинари бяха организирани по проекта „МINERVA  –  Младежка заетост за европейско културно наследство“, по сектор КД 2, от програмата Еразъм +.

В обученията се включиха студенти, ученици и безработни младежи.

Основни теми на обучителните модули бяха теми, свързани с обмяна на културно наследство чрез традиционни обичаи и мотивацията на младите да работят в областта на културното наследство. Специлно място бе отделено на град Пловдив – като голямо културно средище на Балканите и най-стария жив град в Европа и инициативата Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Презентациите за умението да се управляват проекти, какво е проектен цикъл и каква е разликата между проект и процес, както и комуникационните умения, представени от Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, предизвикаха голям интерес и много дискусии.

По време на обученията бе представеан и информационнато система в областта управление на човешките ресурси за обработване на данни за описание на длъжности, осигурява стандартизиран обмен на информация, предоставя инструменти и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България  – МyCompetence – продукт, създаден в рамките на проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), осъществяван от Българска стопанска камара (БСК) в партньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.Обученията ще продължат и през май.

Вашият коментар