Агенция за регионално развитие консултира предприемачи как да трансферират успешно своя бизнес

Експерти от Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия (АРР БЦ МСП) ще проведът на български и чуждестранни предприемачи серия от консултации за приемственост и трансфер на бизнес. Това ще стане по време на специализираната тематична конференция “Speed Mentoring”, част от големия национален форум “Седмица на дигиталните технологии в България“ в Пловдив в края на септември.
Успешното унаследяване и трансфериране на бизнес е водещо за запазване на работни места и гаранция за продължаването на съществуващите фирми, коментира Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия. – Важно е да се знае, че трансферът или унаследавянето на бизнес са неразделна част от стратегическото управление на фирмата. Правилните отговори на въпроси като: кога, как, на кого и колко би струвало това, могат да направят една фирма богата или да я сринат до фалит. Те са ключът към успеха на всеки предприемач, решаващи за успешния бизнесмен. Освен това, поемането на бизнес е реална алтернатива за начинаещи предприемачи да заплуват в дълбоките води на пазарната икономика, а нашата Агенция работи от години успешно в тази сфера, като си партнира с още 10 международни органиации на проект STOB regions, финансиран от програма Интеррег – Европа.
В рамките на проекта разглеждаме сложността на целия процес на трансфер на бизнеса от първите мисли на собственика да прехвърли бизнеса си до реалното реализиране, допълни Велизар Петров.

Идеята на специализираната тематична конференция “Speed Mentoring”, е известни и изявени професионалисти да дават ценни съвети по актуални тематики в различни области, като присъстващите ще могат да се срещнат с тях и лично да получат ценни съвети и консултации, за подобряване на своя бизнес.

Проектът STOB regions има за цел да се оптимизира изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове в регионите за развитие и прехвърляне на бизнес, чрез иницииране на процес на обучение, обмяна на опит, оценка, прехвърляне и надграждане на добрите практики в регионите.

Вашият коментар