Експерти от Агенция за регионално развитие мотивират 50 студенти за работа в областта на културното наследство

Какви възможности дава международната младежка програма „Еразъм+“ за придобиване на умения, знания и компетенции, необходими за предотвратяване на безработицата сред младите хора в областта на културно-историческото наследство обсъдиха близо 50 студенти от Пловдив и региона с експерти от Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия (АРР БЦ МСП).  Това стана в две поредни обучения – на 20 и 30 септември, като в тях се включиха студенти, ученици, безработни младежи и доброволци. Обучителните семинари бяха организирани в изпълнение на проект „МINERVA  –  Младежка заетост за европейско културно наследство“, по програма „Еразъм +“, секторна програма „Младеж“, ключова дейност 2.

Основни теми на обучителните модули бяха теми, свързани с обмяна на културно наследство чрез традиционни обичаи, мотивацията на младите да работят в областта на културното наследство, както и форми на културно-историческия туризъм.

Проведени бяха и практически занятия, с цел активизиране на младежта да работи в сферата на културата и културно-историческото наследство.

„Под формата на ролеви игри и решаване на казуси младежите се научиха на начини на поведение при кандидатстване за работа, както и усвояване на специфични умения при търсене на работа и техники за успешно интервю за работа. Това е важно условия за мотивацията на младите хора за  работа в областта на културното наследство“, коментира Велизар Петров,  изпълнителен шеф на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия.

По време на събитията бе представена и информационната система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони – МyCompetence, като един от полезните неформални инструменти за придобиване на ключови знания, умения и компетенции , включително и в областта на културното наследство, и за намаляване на младежката безработица.

 „Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони е специализирана интернет платформа, която е на път да измести нуждата от специалисти по човешки ресурси. Това е много важен инструмент за бъдещите млади специалисти“, допълни Велизар Петров.

Вашият коментар