Посещение на делегация на Съвета за развитие на търговията – Хонконг в Пловдив

Делегация на Съвета за развитие на търговията от Хонконг (Hong Kong Trade Development Council) посети АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив). Тя бе водена от Ms. Winsome Chan, Директор за Германия и Централна Европа. Заедно с нея в срещата участваха Ms. Beata Balazs, Маркетинг мениджър, и Ms. Nedjalka Nagy, Маркетинг офис – България.

С „ 你好“ (Nǐ hǎo), или на български „Здравейте!“, посрещна гостите Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП.  Заедно с Александър Тонков, член на УС на АРР БЦ МСП, той представи работата на Агенцията и очерта възможни насоки, в които двете организации да си сътрудничат в бъдеще.

Трайно взаимно сътрудничество и обмяна на експертиза предложи Ms. Winsome Chan, Директор за Германия и Централна Европа. Двете страни се договориха за съвместни посещения на най-големите търговски панаири и изложения в Хонконг и Китай и търсене на възможности за бизнес с чрез интернет платформата: www.hktdc.com, както и ползване на онлайн базата данни с повече от 100 000 хонконгски фирми на адрес: http://sourcing.hktdc.com

По-късно Велизар Петров и Александър Тонков се включиха в бизнес семинар за Хонконг, организиран съвместно от Съвета за развитие на търговията – Хонконг, Икономическия и търговски офис на Хонконг в Брюксел и Търговско-промишлена камара – Пловдив.

Хонконгският съвет за развитие на търговията (HKTDC) е създаден през 1966 г. за насърчаване, подпомагане и развитие на търговията с Хонконг. С 50 офиса в световен мащаб, включително 13 в континентален Китай, HKTDC промотира Хонконг като глобален център за двустранен бизнес и инвестиции.

HKTDC организира международни изложби, конференции и бизнес мисии за създаване на бизнес възможности за компании, особено за малки и средни предприятия (МСП), в континенталния и международните пазари, HKTDC предоставя и актуална информация за пазара и информация за продуктите чрез търговски публикации, изследователски доклади и цифрови новинарски канали.

За повече информация:

032 / 902 399

Велизар Петров

Вашият коментар