PRO-ENERGY: ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА В ГЪРЦИЯ

В края на януари, в Игуменица, се проведе първата партньорска среща по проект PRO-ENERGY – Насърчаване на енергийната ефективност в обществени сгради на територията на Балкани – Средиземно море.

Партньорите от Гърция, Албания, България и Кипър дискутираха въпроси, свързани със:

·     спецификите и правилата на програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ – една от двете програми на Европейския съюз за транснационално сътрудничество, в които Република България участва през периода 2014 – 2020 г.,

·   детайли по всеки един от работните пакети на проекта и дейностите, свързани с управление и координация, комуникация и разпространение на проекта, с изработването на съвместен регионален анализ, стратегия и рамка, с изграждане на капацитет на енергийните мениджъри и представяне на PRO – ENERGY в следващата конференция на EU Sustainable Energy Week,

·       и предвидените пилотни дейности по проекта.

От българска страна в партньорската среща участваха представители на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив, партньор по проекта.

Следващата среща ще се проведе в Никозия, Кипър, на 22 – 23 юни 2020.

Вашият коментар