Платформата МyCompetence – инструмент в борбата с младежката безработица

Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони – МyCompetence, бе представена днес от Велизар Петров, Изпълнителен директор на  АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия) пред младежи от ВУАРР (Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите).

Обучението бе организирано в изпълнение на проект „МINERVA  –  Младежка заетост за европейско културно наследство“, по програма Еразъм +, секторна програма „Младеж“, ключова дейност 2, и бе по покана на колегите от висшето училище.

-Защо искате такова високо възнаграждение, след като нямате опит в тази сфера?

– Ами защото работата е много по-трудна, когато не знаеш какво правиш!“  – със закачка започна своята презентация Велизар Петров.

„Интернет е море от информация и за да не се удавим в него трябва да имаме нужните знания, умения и компетенции, за да се отсява нужната информация“ – продължи той.

Информационната система МyCompetence е един от полезните неформален инструмент за придобиване на ключови знания, умения и компетенции , включително и в областта на културното наследство, и за намаляване на младежката безработица. Той бе идентифициран от партньорството на проект „МINERVA  –  Младежка заетост за европейско културно наследство“ като добра практика.

„Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони е специализирана интернет платформа, която е полезен инструмент в работата на управителите на човешки ресурси. Тя служи за обработване на данни за длъжности – система, осигуряваща стандартизиран обмен на информация, и предоставяща инструменти и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България. Той е много важен за бъдещите млади специалисти, а с това обучение на практика сме в крак с изискването на висшето образование за дуалност – т.е. да има пряка връзка между теорията и практиката“, коментира Велизар Петров.

И допълни, че с това специализирано обучение продължава доброто сътрудничество между АРР БЦ МСП  и ВУАРР, които са един от почетните членове на Агенцията. 

Вашият коментар