Вижте колко важни неща направи за година кметът на Асеновград д-р Христо Грудев и екипът му

Представяме накратко постигнатото до момента и планираното занапред. Измина първата година от управлението на д-р Христо Грудев, като кмет на община Асеновград, и неговия екип. В тази рубрика поетапно ще представим свършеното през последните 12 месеца. Въпреки COVID обстановката, стартираха и се реализираха проекти през цялата година. Извършваха се строително-монтажни и рехабилитационни дейности по уличната мрежа и тротоари в града и населените места. Направиха се подобрения в образованието и спорта. Прие се нов Генерален план за организация на движението. На фона на всички изпълнени дейности, припомняме и за милионните задължения и тежкото финансово състояние, в което кметът и екипът му завариха община Асеновград.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) в Асеновград се предоставя за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК – Пловдив. Това решение бе взето днес от Общинския съвет в града, по предложение на администрацията. Съоръжението вече е въведено в експлоатация, без да се провеждат 70-часовите проби, за които са необходими действията на доставчиците на оборудването от Австрия. Поради влошаването на епидемичната обстановка, представителите на австрийската фирма не са посочили дата за посещението си в България и конкретно – в Асеновград.

На заседанието на Общинския съвет в града през миналия месец бе прието решение канализационната и водопроводната мрежа по проекта да бъдат предадени на Асоциацията по ВиК. На днешната сесия пък се разгледа и прие предложението, с което местният парламент оторизира администрацията за предприемане на действия по предаване на пречиствателната станция на оператора – ВиК – Пловдив.

Към момента ПСОВ работи с пълен капацитет. Отпадните води се пречистват и пробите показват, че проектът се изпълнява по зададените параметри. „Припомняме, че когато започна мандатът ни, съоръжението не работеше, но парите бяха разплатени. Чрез продължителни преговори успяхме да убедим фирмите изпълнители да довършат работата си. Това беше сериозен проблем и се касаеше за 32 000 000 лева. Ако не се бяхме справили и казусът не беше решен, щеше да се наложи да ги връщаме на оперативната програма“, коментира темата пред медии  кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.


ПЪТЯТ КЪМ МУЛДАВСКИ МАНАСТИР „СВЕТА ПЕТКА“

Първият етап от изграждането на пътя към Мулдавски манастир „Света Петка“ край Асеновград бе реализиран през предходния кметски мандат на настоящия кмет доктор Христо Грудев. Сегашното ръководство на общината успя да приключи цялата процедура и съответно беше изготвено и издадено строителното разрешение. „За съжаление, през предишните години е бил сключен концесионен договор за добив на инертни материали, чрез който по тогава новоасфалтирания път е било допуснато да преминават тежки и тежкотоварни коли, които са нарушили целостта на настилката. Участъкът е изграден за леки автомобили до 3,5 тона. Изключение се прави само за колите със специален режим на движение, които при нужда трябва да се изкачат до манастира“, обясни пред журналисти кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.


Строителното разрешение е издадено за отсечката от края на асфалтирания участък до Светата обител. Дължината му е около 2,5 километра. Трасето попада в горска територия, ведно с всички отводнителни и укрепителни съоръжения, както и обръщало с площ от 612 квадратни метра. Освен това, от ВиК – Пловдив са поели ангажимент да изградят водопровод до манастира „Света Петка“. Целта е, ако се наложи при пожар или някакъв друг инцидент в гората над храма да има бърз достъп до вода с необходимото налягане. „Средствата, нужни за строежа на пътя, са в размер на около 2,5 милиона лева. По първоначални сметки, сумата за водозахранването ще е приблизително същата. Така, общата стойност на проекта ще е в размер на около 5 000 000 лева. Проектът ще включва също изграждане на двулентов път, подпорни стени и ще бъдат спазени всички изисквания и стандарти, за да придобие обектът европейски вид“, обясни кметът на Асеновград. Доктор Грудев добави, че сега, след като има издадено строително разрешение, реалната работа по проекта може да започне веднага, след като бъде осигурено финансиране и бъде избран изпълнител чрез провеждане на обществена поръчка.

РЕМОНТЪТ НА СТАДИОН „ШИПКА“ В АСЕНОВГРАД

Община Асеновград възложи извършване на ремонт на трибуните на стадион „Шипка“ в Асеновград. Поставени са над 500 седалки в различни цветове. Между тях се оформиха две пътеки по 1,5 метра. Общинската администрация отдели около 41 000 лева от бюджета за този ремонт. Други 19 000 лева бяха дарение от „КЦМ“. „Категорично заявявам отново, че разпространяваната из публичното пространство теза за продажбата или парцелирането на стадион „Шипка“ не отговаря на истината. Винаги сме декларирали, че спортното съоръжение ще продължи да съществува като такова. Тази година сме инвестирали 60 000 лева там – изградиха се бетонови трибуни, обезопасителни парапети, поставиха се цветни седалки. Ремонтираха се сондата и помпеното съоръжение. Визията на общината е догодина, при финансова възможност, да продължим ремонта на стадион „Шипка“, независимо от плановете ни да построим нов спортен комплекс, който ще разполага с многофункционална спортна зала, футболно игрище и 300 паркоместа“, каза пред медии кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.

Освен това, в момента се изгражда физкултурен салон в ОУ „Панайот Волов“ в квартал „Долни Воден“. Стойността на проекта е в размер на 480 000 лева. Тече процедурата по избор на изпълнител за спортната зала в село Тополово. За изграждането й сумата е 860 000 лева. Наред с това, се провеждат обществени поръчки и за построяване на физкултурни салони към ОУ „Петко Каравелов“ и ОУ „Ангел Кънчев“ в Асеновград. „Средствата, привлечени по тези проекти на обща стойност около 3 000 000 лева – за всички зали. Ангажиментът по провеждане на процедурите и изграждане на спортните обекти е на държавата“, обясни кметът на Асеновград. Той припомни, че е входирано искане и са се състояли разговори с министъра на спорта Красен Кралев за ремонт и обзавеждане на щанги залата в града. Стойността на проекта възлиза на около 100 000 лева. „Знаете че ние сме град със сериозни традиции по вдигане на тежести. Гордеем се с шампиони от олимпиади, световни, европейски, републикански и балкански първенства“, посочи в заключение доктор Грудев.


ГОТОВ Е ПРОЕКТЪТ ЗА МОСТА ПРИ ПАЗАРА В АСЕНОВГРАД

Готов е проектът за моста при кооперативния общински пазар в Асеновград. Пътят е част от републиканската пътна мрежа и затова ангажиментът по отремонтирането му е на държавата. Проектът е от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция „Пътна инфраструктурата“ (АПИ). „Община Асеновград е наясно, че мостът трябва спешно да бъде ремонтиран, тъй като той е част от една от основните пътни артерии, които извеждат трафика в града. Затова ще направим каквото е необходимо, от наша страна, за да съдействаме на АПИ и проектът да стартира по-скоро“, каза пред журналисти кметът на града доктор Христо Грудев.

Той припомни, че обследване на моста е направено през миналия мандат на неговия екип – 2007 г. – 2011 г. „Още тогава бе установено, че състоянието на съоръжението не е много добро. Преди два дни проведохме среща с представители на АПИ. Те трябва да ни представят проекта и да го съгласуват с нас, тъй като мостът е държавна собственост, но дейностите ще се осъществяват на територията на община Асеновград и строителното разрешение трябва да е от нашата администрация“, обясни доктор Грудев.

Желанието, заявено, от страна на община Асеновград пред АПИ, е освен мостът, да бъде рехабилитиран и пътят от кръговото кръстовище на църквата „Свети Атанасий“ почти до хипермаркет „Билла“.


СВЛАЧИЩЕТО НА ПЪТЯ КЪМ АСЕНОВАТА КРЕПОСТ

Приключи работата по свлачището на пътя към Асеновата крепост, преди да настъпи зимният сезон. Благоприятните метеорологични условия допринесоха за бързата реализация на проекта. По укрепването бяха изпълнени пилотна система, подпорни стени, анкери, дренажи. Възстановен бе и пътят. Припомняме, че за този обект държавата отпусна средства в размер на около 460 000 лева от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВПМС). Срокът за изпълнение на проекта беше в рамките на 90 дни и той бе спазен.

„Нашата идея е да изградим съоръжение, което зауства дъждовните води и тези, от снеготопенето, в безопасни зони. Целта е да не се предизвикват повече свлачищни процеси. Ще изготвим проект и ще кандидатстваме за финансиране отново пред МКВПМС“, каза пред медии кметът на Асеновград доктор Христо Грудев. Пътят е основен за три планински села – Лясково, Добралък и Яврово. Затова за община Асеновград беше важно бързо да се реши проблемът, преди да е настъпила зимата и да се стигне до инциденти. Важен елемент за икономиката на града е и туристическият обект Асенова крепост, до който дълго време беше забранено да се изкачват автобуси с туристи. Укрепването на свлачището и възстановяването на пътя ще допринесе за увеличаване на туристопотока и ще осигури безопасността и на пешеходци, и на превозни средства, движещи се в двете посоки.

Вашият коментар