Спортните клубове от Асеновград – с допълнително финансиране

Спортни клубове от община Асеновград ще получат допълнително финансиране от Министерството на младежта и спорта (ММС). Сумата е в размер на близо 2 000 000 лева общо за цялата страна. Това означава, че с около 30% ще бъдат увеличени средствата, осигурени за организациите през вече отминаващата година.

Допълнителното финансово подпомагане на клубовете се прави заради ограниченията в дейността им, които бяха наложени, във връзка с разпространението на епидемията от коронавирус. Основната цел на мярката е спортните организации да бъдат подпомогнати за създаването на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите и усъвършенстване на системата за управление на подготвителния процес, като възможност за развитие и основа за реализиране на високи резултати.