Сменят водопровода до Асеновград по проект с европейски пари

Предстои реконструкция на водопровода от Помпена станция (ПС) – Катуница до Асеновград. Това е трасето на основния захранващ водопровод за града. Средствата са изцяло европейски и са по програма „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”.
Целта на изпълнението на проекта е повишаване ефективността на ползване на водите, както и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи. И още – увеличаване на населението с достъп до подобрено водоснабдяване и по-качествено пречистване на отпадъчните води.

Основните дейности, които предстои да бъдат осъществени, са проектиране, строителство и авторски надзор. Проектът е с наименование „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС – Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3, гр. Асеновград“.
Общата стойност на проектното предложение е 9 746 895,17 лева без ДДС. Чрез изпълнението на проекта се очаква да се подмени остарелият тръбопровод, като се бъдат положени нови съвременни чугунени тръби.