Инж-мениджър Велизар Петров участва в поредица от конгреси на IBANESS

Инженер-мениджър  Велизар  Петров от Агенция  за  регионално  развитие  с  Бизнес  център   за  подпомагане на малки и средни предприятия Пловдив направи презентация „Възможни решения в подкрепа на наследяването и трансфера на бизнес в регионите. Това стана по време на поредицата от конгреси на IBANESS по икономика, бизнес и управление- Истанбул, Турция. 11-12 септември 2021 г. по покана от Организационния комитет в състав:

Проф.  Д-р Rasim Yilmaz от Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi – Истанбул, Турция

Проф.  Д.р Мариана Иванова  от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив

Проф . Д-р Димитар Николоски от Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола

Инж.-мениджър Велизар Петров представи проекта STOB Regions Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма Интеррег Европа 2014-2021.

След създаването и растежа на бизнес, трансферът е третата решаваща фаза в неговия жизнен цикъл. Бизнес трансферите/ наследяванията са стандартни както в жизнения цикъл на бизнеса, така и в жизнения цикъл на предприемача. Наследяването е процес, който може да продължи от три до шест години или повече, в зависимост от възрастта на предприемача и възрастта на наследника.

Защо е важен трансферът/унаследяването на бизнес? Успешният трансфер на бизнес има незабавно положително въздействие върху националната икономика и икономиката на ЕС. Това се случва веднъж в живота и затова е изключително важно да се направи по оптимален начин с минимални сътресения и загуби, ето защо този процес трябва да бъде подкрепен от оптимални мерки не само на фирмено, но и на регионално ниво. Целта ни беше да се проучат възможните решения за подкрепа на трансфера и унаследяването на бизнес в регионите на Европа.

 Използвани са методите за изследване от офиса и обмен и събиране на добри практики на организации, подпомагащи бизнеса. В резултат на това създадохме колекция от добри практики и възможни решения, които да бъдат прехвърлени в България.

Той представи разработените планове за действие на партньорите по проета, но наблегна на плана за действие в България, одобрен от Министерството на икономиката.