Международна конференция, посветена на зелената икономика

Международната научна конференция „Икономически, регионални и социални предизвикателства в прехода към зелена икономика“ се проведе на 30 септември 2021 г. в древната Велика базилика в Пловдив.

Конференцията беше организирана от катедра „Икономика“ във Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и имаше за цел да насърчи диалога между академичните среди, бизнеса и държавните институции за предизвикателствата, породени от прехода към зелена икономика.

Официални гости на събитието бяха кметът Здравко Димитров, Петър Стоянов, президент на Република България (1997-2002 г.), Розалинда Ван Дер Влис, директор на дирекция „Чиста планета“ на Европейската комисия, представители на Министерския съвет на Република България и членовете на Европейския парламент Радан Кънев и Цветелина Пенкова.

В панелната дискусия: Регионални и урбанизационни аспекти на Зеления преход: Инструменти на политиката за подпомагане на унаследяването и прехвърлянето на бизнес в регионите – Велизар Петров от Агенция за регионално развитие с център за подкрепа на бизнеса за малки и средни предприятия представи възможните решения в подкрепа на унаследяването и прехвърлянето на бизнес в регионите.