АКЦЕНТИВОДЕЩИПРОЕКТИРЕГИОНИ

90 милиона лева инвестирани в Асеновградско за пътища през годината

Община Асеновград е успяла да привлече солидни средства за рехабилитация и ремонти на пътищау узна БГ Регион.
Както вече стана ясно, инвестираните от държавата пари през последната една година в Асеновградско за изграждане на пътна инфраструктура, са в размер на близо 90 000 000 лева. Със средствата се осъществява ремонтирането на три основни и доста натоварени артерии в региона.

Целта е пътуващите по отсечките Асеновград – Садово, Асеновград – Първомай и Асеновград – Кърджали да преминават по трасе, което е безопасно и с европейски вид. Проектите се изпълняват от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). По пътя Асеновград – Кърджали, освен асфалтиране, се подменят бордюри и частично тротоарни настилки. Дължината на целия участък, който ще бъде ремонтиран, е малко над 32,800 км.

Отделената от държавата сума е в размер на около 51 500 000 лева.

„Строителството на пътя се съчетава с подмяна на подземната инфраструктура – водопроводни и сградни отклонения. Целта е в селата Червен, Долнослав и Тополово да бъдат подменим водопроводните инсталации, за да се предотврати възникването на аварии след полагането на последния слой асфалт. Към момента е асфалтирано, но пътят все още е в ремонт, почти до Жълт камък. Изграждат се вече и отбивките за Тополово, Леново, Мулдава, Новаково и Искра“, съобщи пкметът на общината доктор Христо Грудев.

Ремонтни дейности се осъществяват и по пътя Асеновград – Садово.
Отсечката е с обща дължина малко повече от 14,600 км. и за целта се инвестират над 8 300 000 лева. Участъкът Асеновград – Първомай е предвиден за цялостен ремонт, като за целта са осигурени финансови средства. Започнали са дейности по почистване на канавките.

Поради това, че все още се изпълняват трасетата Асеновград – Садово и Асеновград – Кърджали, ремонтните дейности на пътя за Първомай, по разпореждане на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), ще стартират в момента, в който бъдат завършени тези, по другите два споменати по-горе участъка.

В противен случай, ако започне ремонт и на третата отсечка, то тогава ще бъде блокиран достъпът до населените места в съответната посока, а към момента част от нея се ползва именно за осигуряване на обходен маршрут. Участъкът, който ще бъде отремонтиран, е с дължина около 27,600 км. и за него са отделени над 31 300 000 лева.

За отсечката се водят разговори между община Асеновград, АПИ и ВиК също да бъде подменена подземната инфраструктура, преди да се положи последният слой асфалт.