Община Асеновград с нова инициатива: Поема половин такса за чипиране на домашни любимци

Община Асеновград информира, че започна кампанията за заплащане таксите за домашни кучета. Срокът за регистрация и плащане е 31 март 22 година.
Няма промяна в стойността на таксата – и тази година тя ще е в размер на 18 лева. От началото на 2022 г. до момента са подадени общо 16 декларации.

С цел мотивацията на гражданите да регистрират домашните си любимци и съответно – те да бъдат чипирани в оторизирани клиники, община Асеновград стартира нова кампания.

Собствениците на първите 100 кучета, които бъдат регистрирани, ще получат финансово облекчение. Общинската администрация ще поеме повече от половината сума за поставянето на чип.

За целта, община Асеновград ще работи съвместно с две ветеринарни клиники. Преди да регистрират кучетата си, собствениците следва да позвънят на 0331 20 304 – отдел „Екология и околна среда“, за да бъдат записани и насочени къде могат да отидат, където ще им бъде направена отстъпка в цената при чипиране на домашния любимец.

Общинската управа припомня, че такса за домашен любимец не плащат: собственици на кастрирани кучета; хора с увреждания с удостоверение от ТЕЛК; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от БЧК; ловни кучета; кучета пазачи на животновъдни обекти; кучета с поставен чип – за първата година от неговото регистриране.

Регистрираните домашни кучета за 2021 г. в община Асеновград са 358. Съставени са 18 акта на собственици за неспазване разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинска дейност. Кастрирани през изминалата година са и 128 безстопанствени кучета.