АКТУАЛНОРЕГИОНИТЕЛЕГРАФТУРИЗЪМ

Чистят река Чая в Асеновград, започват от най-проблемното място

Община Асеновград получи становище от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Пловдив и Басейнова дирекция – ИБР, с което се разрешава почистването на реката в града. Разчистването на дървесна и храстова растителност трябва да се осъществи при определени условия.

За целта, на 18.01.22 г. от общинската администрация на Асеновград е изпратено писмо за стартиране на дейности по почистване на долния участък на река Чая. Установено е, че към момента същият е и най-проблемен. Участъкът е в непосредствена близост до моста на Спортна зала „Асеновец“ и съгласно становището, ще могат да бъдат отрязани 20 броя дървета от видовете топола и акация. Те се намират на образувал се остров и след тяхното премахване ще се допринесе за ускорението на водното течение. На по-късен етап – след приемане на бюджет 2022 г. – ще се почисти и останалата част от речното корито, което ще се извърши с техника, преди настъпване на вегетация.

Припомняме, че през изминалата есен беше разчистена растителността от реката в село Бачково. Това спомогна за безпрепятственото преминаване на събралата се вода при обилните валежи и съответно бяха избегнати наводнения. Почистването на речното корито там продължи 30 дни, като изпълнителят е спазил срока на сключения за целта договор.