Община Асеновград продължава с ударните ремонти

Община Асеновград продължава с ударните ремонти. Напредват дейностите по рехабилитацията на улица “Драгоман”. Строителната площадка бе открита

Срокът на договора за строителство е 90 календарни дни. Дейностите, които трябва да се извършат по договора за строителство са: Подмяна на съществуващ етернитов водопровод с обща дължина 385 метра с нов от полиетилен с висока плътност с диаметър ø110 (285 м) и ø225 (100 м).

Подмяна на 27 броя сградни водопроводни отклонения, с нови от полиетилен. Пълна подмяна на пътната и тротоарна настилки, вкл. бордюри: тротоар – над 900 кв. м. и асфалт над 2000 кв. м. Предвидено е понижаване на бордюрите и настилката при входовете към сгради и гаражи. На необходимите места при кръстовищата с други улици ще се поставят тактилни плочи за внимание и за опасност.

Поставяне на нов линеен отводнител от полимербетон с дължина от 9 метра в края на ул. „Драгоман“ за отводняване на уличното платно и площадното пространство образуващо се между кооперациите. Към момента подмяната на водопровода е изпълнен на 85%.

Разкъртени са съществуващите тротоарни и асфалтови настилки. Като основни дейности предстои подмяна на пътната конструкция, полагане на тротоарните настилки и асфалта, дейности по отводняване на пътното платно, хоризонтална и вертикална маркировка.

Община Асеновград благодари на гражданите за търпението.