Кметът на Асеновград лично даде старт на мащабния ремонт на читалище „Родолюбие“

Символична „първа копка“ на ремонта на НЧ „Родолюбие“ в Асеновград бе направена днес. На церемонията присъстваха ръководството на Общината, екипът на проекта, представители на фирмата – изпълнител. С този ритуал бе даден старта на строително-ремонтните дейности по първия подписан договор № BG16RFOP001-1.025-0007-C01, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз.

„Спомням си, че като дете тук ни водеха за всяко събитие, тогава сградата беше нова, хубава и ме впечатляваше много. От години сградата е в лошо състояние и за да разрешим този проблем община Асеновград разработи проектно предложение и кандидатства по европейско финансиране, което 2021 година беше одобрено, подписа се договор и се започна реализацията по проекта.

След приключването ремонта на сградата ще отговаря на всички съвременни изисквания. Искрено се надявам, че резултата от ремонта на читалището ще бъде същия, като с централния площад, който се превърна в емблема на Асеновград. Винаги съм искал строителните обекти по съответния законов ред да се печелят от наши строители от Асеновград, причината, е че първо средствата остават на територията на нашата община и второ, когато си асеновградчанин желанието и майсторлъка, който влагаш е съвсем друго, отколкото, ако си от който и да е друг град извън Асеновград. Да открием днес строителството и под контрола и надзора на всички наши съграждани да пожелаем на строителите спорна и качествена работа“, посочи кметът на Асеновград д-р Христо Грудев.

Проектът „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност“ на сградата на читалище „Родолюбие“ е на
обща стойност 3 222 579,71 лв. Финансирането е комбинирано – от ОП „Региони в растеж” 2014-2020г. и финансов инструмент от Фонд за устойчиви градове. Допълнително е заложено и финансиране в размер на 578 000 лв., поради прогресираща инфлация и значително повишение на цените на строителните материали, оборудването и услугите в последната година и половина.

Срокът за реализация на всички дейности по проекта е ноември 2023г.

Припомняме, че сградата ще запази облика си и в същото време читалището ще придобие изцяло нова визия, функционалност и достъпност, които да удовлетворяват напълно, културната общественост и всички жители и гости на Община Асеновград.