Асеновградско читалище обяви патриотичен конкурс за есе и рисунка

Асеновградското народно читалище „Родолюбие” в обявява ученически конкурс за написване на есе на тема „Наследник съм на цар Иван Асен ІІ”. Творческата надпревара се провежда за седма поредна година. В конкурса могат да участват ученици от 11 г. до 18 г. от цяла България. При оценяването участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи: 11 г.-14 г. и 15 г.-18 г. Освен есе, млади творци могат да изпращат и свои рисунки на същата тема. Тук участниците ще бъдат оценявани в няколко възрастови групи. А именно: до 7 г.; І-ІV клас; V-VІІ клас; VІІІ-ХІІ клас.
Всеки участник има право да представи едно произведение (есе, рисунка), специално създадено за конкурса.
Есетата могат да бъдат изпратени по пощата или по e-mail.
Литературните произведения трябва да са в размер до две стандартни страници (с шрифт Times New Roman 12 и разредка 1,5). Те следва да са подписани с трите имена на автора, рождената му дата, училище, точен адрес и телефон за връзка. Есетата, които ще се изпращат по пощата, трябва да бъдат в три еднакви екземпляра.

Същите могат да се получат и по e-mail.
Изискване за рисунките е да се изпращат само по пощата.
Адрес: гр. Асеновград, п.к.: 4230, обл. Пловдив, НЧ „Родолюбие–1873”, пл.
„Академик Николай Хайтов” №4 – За конкурса.

А email-ът на културното средище е:
daficom@abv.bg – като прикачен файл с обозначение „За конкурса”.
Срокът за изпращане на творбите е 04.03.22 г.
Отличените автори ще бъдат уведомени предварително.
За повече информация: тел.: 0331 6 25 86; 0878 908 710,
Дафинка Комитова – секретар на НЧ „Родолюбие”.