Създадоха общински съвет по сигурност в Асеновград

Съставен бе Общински съвет по сигурността на община Асеновград. Негов председател е кметът на града д-р Христо Грудев. В съвета са включени заместник-кметовете и секретаря на общината, старшият експерт във Военно окръжие – Пловдив. Командирът на Военно формирование 24490, началниците на пожарната и на РУ – Асеновград, управителят „МБАЛ – Асеновград“ и отговорникът на филиала за спешна медицинска помощ в града, ръководителят на КЕЦ – Асеновград, мениджърът на „Овергаз юг, началникът на Кабелна мрежа – област Пловдив, както и кметовете и кметските наместници на населените места в Асеновградско.

Основни функции на Общинския съвет по сигурността в мирно време са: разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време; военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване; изграждане, усъвършенстване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление; организиране военната подготовка на ръководния състав на общината и провеждане на учебни спорове, тренировки и учения; участие в подготовката на териториалната отбрана; организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение, при стихийни бедствия, крупни производствени аварии и други.

Първото заседание бе открито от градоначалника д-р Грудев. Темата, която се обсъждаше, бе мигрантската вълна. Една от целите на Съвета по сигурността е да се предоставя актуална и коректна информация, както за нуждаещите се, търсещи помощ от Асеновград, така и за хората, които искат да помогнат. За целта на официалния интернет сайт на общината вече е създадена специална секция – ТУК: https://www.asenovgrad.bg/bg/pomosht-za-bezhantsite-ot-ukrayna . Там ще бъдат публикувани телефони, дарителски сметки, новини и полезни връзки. В Градската библиотека пък има създаден щаб, който в рамките на работното време – от 08:00 ч. до 17:00 ч. ще дава актуална информация на всички, които се интересуват. „Смятам, че държавата постепенно ще подпомогне тези хора. Неприятното е, че всичко това влияе върху нашия бизнес, икономика и на Европейския съюз, като цяло“, каза кметът на Асеновград д-р Христо Грудев.

По време на заседанието стана ясно, че от Съюза на предприемачите в града са подготвили списък на фирми, които могат да осигурят работа на украинските бежанци по определени специалности. Междувременно се проверяват и бомбоубежищата на територията на областта. Към момента няма проблеми с кабелната мрежа, както и с доставката на електричество и газ. От Военното окръжие съобщават, че засега не се изпращат призовки на хора, служещи на Украйна. А на военен отчет подлежат само тези, които са минали през военна подготовка и са положили клетва.