Ето какви са предложенията на асеновградчани за защитени зони

Две предложения постъпиха за инициативата на община Асеновград – граждани да предлагат места и обекти, които да бъдат обявени за защитени. Едното беше подадено чрез онлайн портала за сигнали в общинския интернет сайт. То касае „Римския път“ над Асеновата крепост – за местообитание на застрашени, редки или уязвими растителни и животински съобщества (смок мишкар, малък стрелец, пясъчна боа, голям стрелец, шипобедрена и шипоопашата костенурка). Другото предложение включва няколко обекта. А именно: природна забележителност „Лястовичи вир“ – водопад; скални феномени „Ин Кая“, тракийско светилище, „Шилденски камък“, „Момина скала“ и „Равният камък“ (тези обекти маркират част от трасето на „Тополовски проход“). Това е древен римски път свързващ село Тополово със Загражден, Давидково, Безводно – пръснати по река Каракулас, следва билото на Устренски рид и се достига границата при Маказа, а от там – Гюмержина и Беломорието.

Община Асеновград също отправи своите предложения: защитени да бъдат два броя чинари, разположени зад ОУ „Христо Ботев“ и съответно – срещу сградата на ВиК в града. Инициативата е на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и респективно – Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Пловдив и съгласно изискванията им, предложенията са изпратени до тях и следва да бъдат обсъдени. Ще се осъществи и оглед на място от експерти. Ако същите одобрят предложените обекти и местности за защитени, тогава се стартира и самата процедурата по изготвяне на документите.