АКЦЕНТИПРЕСЦЕНТЪРПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИРЕГИОНИ

Междублокови пространства в Асеновград грейнаха в зеленина и нови паркоместа след пълно благоустрйство

Междублоковото пространство на квартал 207 в Асеновград е напълно реновирано и благоустроено. Ремонтът е чакан дълги години от живеещите в района и обликът му вече е изцяло променен (в публикуваните снимки може да се види разликата – преди/след). За целта районът е зониран в две зони: за паркиране автомобилите на обитателите от околните жилищни сгради и за обособяване на зелени площи, създаващи благоприятен климат и места за отдих. В източната част на междублоковото пространство е разположен паркинг с 14 паркоместа. Тротоарът около него се реновира в момента. На запад и на север е изградена малка паркова зона, в която се запазват съществуващите дървета. Обособена е алея с пейки и кошове за отпадъци – за връзка между паркингите. Монтирана е беседка, която е с площ около 15 квадратни метра и има 12 места за сядане. Към нея е предвидено да има пейки и кошчета.

В северната и западната част е изграден паркинг също с 14 паркоместа. Новосъздадена е и вътрешна улица, свързваща двете съществуващи такива. Всички паркоместа са разположени така, че да запазят съществуващите дървета и подходи. На същите места остават металните гаражи, като се оформя подходът към тях и входовете на жилищните сгради. За отделяне на паркоместата са изградени ивици от бетонови павета с червен цвят. За оформянето на тротоарите са използвани бетонови бордюри – светлосиви между тротоари и улици, паркинги и съществуващи асфалтови настилки.

Към озеленените площи са поставени светлосиви бордюри. Изградената паважна настилка позволява нейното демонтиране и монтиране отново, в случай, че се наложи подмяна или полагане на нови подземни комуникации и ремонт на съществуващи. По този начин няма да се извършва къртене на асфалтови или бетонови настилки. Изградено е отводняване на целия терен, чрез дъждоприемни шахти и нова дъждобранна канализация. Площта на междублоковото пространство е над 2300 квадратни метра. Чрез цялостното му обновяване се подобрява средата и се осигурява достъпна такава за жителите в тази част на Асеновград. Благоустрояването допринесе за това, междублоковото пространство да придобие съвременен европейски вид с осигурени удобства за ползване.