АКТУАЛНОПРЕСЦЕНТЪРПРЕСЦЕНТЪРРЕГИОНИ

Рекултивират старото сметище в Асеновград

Стартираха строителните дейности по техническата и биологичната рекултивация
на старото сметище в Асеновград. Експлоатацията му е започнала преди повече от 30 години и е прекратена след построяването на новия Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци (РЦОТБО), чието изграждане е започнало през 2011 г.

Депото е разположено на изхода на града в посока село Боянци. Строителните дейности на старото сметище сега ще обхващат техническа и биологична рекултивация.

Предвидено е: почистване на хумус, храсти и дървета; изграждане на път за достъп; оформяне на тялото на отпадъците; построяване на съоръжения за улавяне на водите; реперна система за следене на деформациите на отпадъците; изграждане на газови кладенци за изпускане на формирания биогаз. Биологичната рекултивация включва комплекс от агротехнически мероприятия, като например, засаждане на подходящи растителни видове.

Площта, която ще бъде обхваната от рекултивацията, е близо 48 декара. В тази връзка, кметът на Асеновград д-р Христо Грудев посочи, че това се прави по изискване и в срокове, поставени от Европейския съюз (ЕС).

„Когато завърши техническата и биологичната рекултивация на старото сметище, ще се вижда един масив, който ще бъде засаден с растителност – храсти, дървета и други. Под тях ще бъдат поставени съответните защитни мембрани и газови кладенци, които да улавят образуващия се от отпадъците биогаз. Знаем, че ако това не се прави е възможно да възникнат предпоставки за продължителни пожари. Рекултивацията на старото сметище се извършва във връзка с подобряване на екологичната обстановка в нашия край. Ако сметищата в общините не бъдат рекултивирани държавата ще търпи санкции от ЕС“, каза д-р Грудев.