АКТУАЛНОВОДЕЩИРЕГИОНИТЕЛЕГРАФ

Община Асеновград – първа започна да чисти най-замърсените терени

Община Асеновград е първата след седемнадесетте общини, контролирани от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив), която започна почистване на най-замърсените си терени.

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев организира проверки за наличие на места с нерегламентирано изхвърлени отпадъци на своята територия и набеляза мерки за изпълнение на ангажиментите си по управлението на отпадъците.
През последните няколко дни с помощта на специализирана техника и човешка сила са изчистени местности около село Боянци, както и ул. „Миньор“ в покрайнините на Асеновград, като от общината предоставиха на екоинспекцията снимки на местата преди и след акциите. Събраните отпадъци са извозени до общинското депо.

Засилен е и контролът върху гражданите, изхвърлящи боклука си извън определените за това терени, предоставени са видеокамери на кметствата във всички населени места в общината, създадена е и площадка за безплатно депониране на строителни и едрогабаритни отпадъци, разположена при общинското депо.
Припомняме, че директорът на пловдивската екоинспекция даде предписания на общините да идентифицират замърсени терени и да организират почистването им до края на месец март, като не допускат последващо такова.

От 1 април започват проверките от страна на екипи на РИОСВ – Пловдив за изпълнение на предписанията и при необходимост ще се предприемат предвидените в Закона за управление на отпадъците административнонаказателни действия спрямо градоначалниците.

Екоинспекцията е в постоянна комуникация с общинските администрации на своя територия и се информира за изпълнението на ангажиментите на кметовете, като същевременно е в готовност да предостави административна, техническа и експертна помощ.

Очаква се да се предприемат сериозни действия за борба със замърсяването на околната среда с отпадъци и от останалите шестнадесет общини на територията на РИОСВ – Пловдив.