АКТУАЛНОВОДЕЩИПРОЕКТИРЕГИОНИ

Конкурс „Мисли зелено“ мотивира децата на Асеновград да опазват околната среда

Община Асеновград, съвместно с Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак”, организират конкурс за детска рисунка на тема „Мисли зелено“. Инициативата е с насоченост към учениците от I до XII клас на всички 15 асеновградски училища.

Кампанията започва на 15.05.23 г. и ще продължи до 21.05.23 г., включително. Участниците ще се състезават в 2 възрастови групи: I-VII клас и VIII-XII клас. В Конкурса не могат да участват лица, които са роднини по права линия и по сребрена до II степен на служители на организатора.

Малолетните и непълнолетните участници в конкурса „Мисли зелено“ могат да се включат със съгласието и под надзора на своите родители или настойници. В рамките на една седмица младите художници ще могат да нарисуват своите произведения. Няма изискване за формат или материали, ползвани за изработката.

Най-добрите произведения ще получат награди.

С условията за кандидатстване и правилата за провеждане на творческото състезание, може да се запознаете в сайта на  Община Асеновград