АКТУАЛНОБЪЛГАРИЯВОДЕЩИ

Конкурс-предизвикателство за младите в Асеновград: Посочи проблем, предложи решение

Община Асеновград подкрепя новата инициатива на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), насочена към младежите в страната. Стартира Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“. Поводът е 12-ти октомври – Денят на българската община и местното самоуправление, съобщи сайтът на асеновградчани АСЕНОВГРАД ДНЕС.
Целта на кампанията е да се насърчи активното включване в обществения живот на местно ниво на младите хора. Да им се даде възможност да придобият реален практически опит за прилагане на механизмите на местното самоуправление. Идеята на конкурса е да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които преодоляват в процеса на своята работа служителите в общините. Една от целите е младежите, които посочват проблем, да предложат и решение, което е приложимо и в компетенциите на общината.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. Право на участие в конкурса имат младежи на възраст до 29 г., включително, които са ученици, студенти или работят. Участието е доброволно и може да е индивидуално или в екип. Участниците следва да изпратят изложение на своята проектна идея (с текст, видео, презентация или др.) по електронната поща на НСОРБ: konkurs@namrb.org . Предложенията за участие в конкурса се подават на български език в срок до 30.07.23 г. (неделя).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
• да демонстрират умение за синтезирано представяне на проблема;
• да представят убедително необходимостта от решаване на проблема;
• да са проявили интерес съществува ли аналогичен проблем на друго място в страната и чужбина;
• предложената идея да е практически приложима;
• предложеното решение да е съвместимо с правомощията на местната власт;
• предложеното решение да има ефект за гражданите или да води до подобряване на средата за живот в населеното място;
• да създава условия за привличане на повече заинтересовани лица в осъществяване на идеята;
• да дава възможност за мултиплициране на решението.

Конкурсът се провежда в два етапа. Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от 5-членно жури. Кандидатите, чиито предложения се отнасят до реални проблеми с обществен ефект и предвиждат реалистични идеи за тяхното решаване, ще получат менторска подкрепа от експерти от екипа на НСОРБ и членове на Постоянните комисии на Сдружението в съответната област за разработване на план за действие в изпълнение на проектната идея. Проектните идеи и планът за тяхното изпълнение ще бъдат представени публично пред членовете на УС на НСОРБ. В Националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ ще бъдат присъдени следните награди, осигурени от НСОРБ: I място – 2000 лв.; II място – 1500 лв.; III място – 1000 лв.; поощрителна награда – 500 лв. Наградите ще бъдат връчени на специална церемония на 12.10.23 г. Всички 4 наградени проекта ще получат възможност да бъдат реализирани на практика на територията на съответната община. За допълнителна информация: Ива Иванова – отдел „ПР, комуникации и издания“ на НСОРБ, e-mail: i.ivanova@namrb.org .