АКТУАЛНОБЪЛГАРИЯВОДЕЩИ

Община Асеновград спечели финансиране за проект по „Красива България“


Община Асеновград спечели финансиране по Програма „Красива България – 2023 г.“. Проектът, по който ще бъдат получени средствата, е „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОУ „Отец Паисий“ – с. Мулдава“. Проектното предложение беше изготвено и подадено от общинска администрация в началото на годината и бе одобрено. Планирано е да бъдат извършени строително-ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност на сградата. Ще бъде направена топлинна изолация (12 см.) на външни стени, чрез полагане на топлоизолационна система. Предвидено е топлоизолиране на покривните пространства – поставяне на топлоизолация, замаска, нова изолация (два пласта ламарина по бордове водостоци). Ще бъде сменена частично и дограмата – там, където не е подновявана. Предвидени са и др. съпътстващи ремонтни дейности.

Проведена бе процедура по Закона за обществените поръчки и беше избран изпълнител. Плановете са строителните дейности да бъдат изпълнени през летните месеци, когато учениците са във ваканция, за да не се нарушава провеждането на учебния процес. В резултат реализирането на ремонта се очаква подобряване на енергийните характеристики на сградата и привеждането й към изискванията на санитарно-хигиенните норми за топлинен комфорт. И още – ще се намалят разходите за електроенергия и съответно – вредните емисии. Всичко това ще благоприятства подобряването на условията за по-доброто протичане на учебния процес.

По този повод зам.-кметът на Асеновград инж. Стоян Димитров посети ОУ „Отец Паисий“, за да извърши оглед, преди стартиране на реалната работа на терен. Общата стойност на проекта е 264 991 лв. От тях, 115 000 лв. са по Програма „Красива България“, а останалите около 149 000 лв. са осигурени от община Асеновград. Това е 1 от малкото училища на територията на община Асеновград, които останаха без приложени мерки за енергийна ефективност. Общинското ръководство счита, че положителните резултати, след финализиране на ремонтните работи, ще се отразят осезаемо върху бюджета на учебното заведение и ще могат да бъдат отделени средства и за обзавеждане. Припомняме, че преди 2 години беше изпълнен цялостен вътрешен ремонт на училището в с. Мулдава. „Надяваме се, че на 15-ти септември ще посрещнем децата в красива и обновена сграда, позволяваща ползотворно развитие на учебния процес“, каза пред присъстващите инж. Димитров.