АКТУАЛНОВОДЕЩИРЕГИОНИ

Градската библиотека в Асеновград участва в нов европейски проект, презентират я в Брюксел

Градска библиотека „Паисий Хилендарски” участва в проект ADELE (Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe) по програма “Eразъм +“.
Целта му е да насърчи използването на цифрови технологии чрез придобиване и развитие на необходимите компетенции в областта на неформалното образование за възрастни. Създаден е безплатен адаптивен уеб базиран инструмент, който помага на библиотеките да осмислят как и къде могат допълнително да интегрират цифровите технологии, за да подобрят услуги си.

В рамките на проекта се проведе работно посещение в Брюксел, Белгия. Участниците в него бяха 28 на брой от 6 страни.
В обмяната на добри практики се включи и директорът на Градска библиотека „Паисий Хилендарски” – Асеновград Милена Марковска. Съгласно програмата, организирана от домакините – „Publiclibraries2030“ – се проведоха работни посещения на Европейската комисия (ЕК) и Европейския парламент (ЕП). Разгледан бе и Музеят на европейската история.

Участниците се запознаха с работата на квартална библиотека „Elsen Public Library“, на библиотеката домакин „Muntpunt Library“, както и на „Royal Library of Belgium“, която опазва книжовното наследство на Белгия. Участието в проекта е ценна възможност за ефективна комуникация между библиотекари от различни държави по теми, свързани със създаването на иновативни услуги в културните институции. По време на престоя бяха представени добри практики за използването на технологиите в библиотеките. С презентация „Библиотечен образователен планетариум „Пътешествие във вселената” Милена Марковска представи една от новите програми на Градска библиотека – Асеновград, в която с помощта на съвременните технологии децата се потапят в света на знанието.