АКТУАЛНОБЪЛГАРИЯВОДЕЩИРЕГИОНИ

Д-р Христо Грудев кани хората за публично обсъждане на бюджета на Асеновград за 2024-та

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на проекта на бюджет на община Асеновград за 2024 г., което ще се проведе на 26.01.24 г. (петък) от 14:30 ч. в зала 601 в сградата на община Асеновград. Целта на обсъждането е да се запознаят гражданите с това, как е предвидено да се изразходват публичните средства, което е знак за прозрачност и диалог. Разработването и приемането на бюджета на общината е важно решение и то трябва да се взема с активното участие на местната общност. За ръководството на общинската администрация е от изключително значение хората да са информирани.

Материалите по проекта на бюджет са изложени на таблото на Информационния център в сградата на общината и са публикувани на сайта на община Асеновград . Поканата е отправена на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.24, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 3 години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Асеновград.
––––