АКТУАЛНОБЪЛГАРИЯВОДЕЩИ

Удължиха срока за кандидатстване за саниране на блокове и сгради

Удължен е срокът за кандидатстване за саниране на жилищните блокове и сгради. Те е по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“. Това става ясно от публикация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Срокът е удължен до 17:00 ч. на 29.02.24 година. (четвъртък).
На сайта на МРРБ е публикувана заповед за изменение на Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (НПВУ): ИСУН 2020 (government.bg). Важно е да се отбележи, че общините ще приемат заявления за участие в процедурата, от сдружения на собственици, до 10.02.24 год. (събота).

Удължаването на срока за подаване на проекти дава възможност на гражданите, които са останали в резервния списък с предложения по Етап I да кандидатстват във II етап. Съсобственици в блокове, които досега не са заявили желание за участие в програмата, също могат да го направят. II етап от процедурата изисква 20% съфинансиране от собствениците. Припомняме, че документите за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ са налични на сайта на общината.
Повече информация относно необходимата документация и начина на кандидатстване може да намерите в официалния сайт на община Асеновград.